CÁNH TAY ĐẢO BÊ TÔNG LẮP MÁY TRỘN JS 500.

1 : MÔT TẢ VỀ CÁNH TAY ĐẢO BÊ TÔNG LẮP CHO MÁY TRỘN JS 500.

. số lượng cho một bộ máy trộn js 500 là 14 chiếc

. 10 cánh tay ở giữa là giống nhau

. 4 cánh tay vát góc thì khác nhau

. kích thước chiều dầy của tôn là 2cm.

. kích thước chiều dài cánh tay theo tiêu chuẩn chung của nhà sản xuất

z3866074353175_df08be6a87265ba34de643bbbc96d9b5 z3866074359817_caeafc80ef0785f3f28af5dff1e6ec92 z3865944235298_cd44f0930c79db07f081b398fd1f929d z3866074351414_8a4490ae7efa3b5b8b47aab0e06ba701 z3615834748468_d2ee37a492c83344bdea78a202782b30 z3615663586695_d4b2b534d0d0f678501bdff62485eb85 z3615663571823_139407cd795796a3549ce1613e7f25a2 z3615663503948_cbba1ae1dc9b65dfbc5a37719a0b3dfc z3615663543723_18e4aa7590d5d52e2fce9c7c46019177

2 : PHỤ TÙNG KHÁC

. hộp số máy trộn bê tông js 500

. tấm lót bụng lắp máy trộn bê tông js 500

. bộ bàn tay trộn bê tông

. bánh răng máy trộn bê tông

. vỏ hộp số máy trộn bê tông

. tủ điện lắp máy trộn

z3582555716613_daad717d21e1c6427973a803a34d6243 6c3c344c228de1d3b89c z3540301084845_fe341f9f0f7430379bc864af41310902 z3865944233973_6832cd1d71b8ec2ffc47991c2e78e755 z3865944227332_d9b13db8a5757d61533dfaf51cdd12d1 z3866074345497_b9e21d10427bd4568a6498b5173fb7d3 z3866074359931_5ea8e1ca3eb4824c36233dd8c843aae1

3 : HÌNH ẢNH SẢN PHẨM

z3513362536023_2e974fe0a4fb31fa9899af2ac610b6fc z3513362701537_ef22c5c525397d68d2727edcf2b73bea z3513362542713_701972615dc0674dd3ead0809dbc978f z3513362685047_1f7bcc9980679168fd34625a8d46d95c z3513362510449_6ce3dfa0ff99ea74c369d4b120de2e38

 

Danh mục sản phẩm